Медицински застраховки

Медицинските застраховки са един от най-ефективните начини по свой личен избор да дофинансирате здравните си услуги. В някои случаи те могат да надградят задължителното здравно застраховане или дори напълно да го заместят.

medicinski-zastrahovkiЕдна от най-големите ползи на медицинските застраховки е, че застрахованият само може да избере кой източник на финансиране на здравето си да използва – например дали ще чака направление за специалист или ще използва това, което му се полага, по здравна застраховка. Друга полза от съществено значение е, че човек сам има възможността да избере лечебното заведение, лекарят и дори и доставчика на здравни стоки, които според неговите разбирания биха били най-подходящи за съответния случай. Най-хубавото на медицинските застраховки всъщност е точно в това – че по този начин се насърчава планираното и съзнателно използване на медицинска помощ.

Друг от най-големите позитиви на този тип здравни застраховки е, че значително се съкращават времето и пътя до попадане в здравно заведение и получаване на професионално лечение. А всеки знае, че тъкмо този тънък момент понякога може да се окаже животоспасяващ. По този начин има възможност и лесно да се намали появата на хроничност на заболяването – т.е. при едно навременно и бързо откриване и лечение вероятността за напълно и окончателно излекуване е много по-голяма.

В момента системата за здравеопазване в България е в условия на силен недостиг от финансиране, което води до преструктуриране и закриване на много лечебни заведения. Затова е важно всеки гражданин и сам да помисли за своето здраве и да вземе навременни и подходящи мерки. А медицинските застраховки са един чудесен начин да осигурите своето спокойствие и това на вашите близки в труден момент.

Медицинските застраховки покриват разходите от заболявания или злополуки, които са се случили на застрахованите лица в рамките на срока, посочен в застрахователния договор. Те са свързани с финансовото обезпечаване при нужда от ползване на определени здравни услуги и стоки, които са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

При правенето на самата застраховка застраховащият се трябва да изясни какъв точно тип медицинска помощ и какви здравословни проблеми ще покрива тя, защото често има разлика в практиките на различните застрахователни дружества. Някои например включват в договорите си и разходи за внезапна поява на хронични заболявания, а други – не. Често и стоматологичната помощ в рамките на застраховката, която клиента може да използва, е ограничена до определена сума, независимо какъв е лимитът на полицата. Затова не прибързвайте и внимателно проучете какво ви предлагат различните дружества, за да изберете най-подходящата за вас медицинска застраховка.

Една от най-популярните застраховки от този тип е туристическата. При договарянето й е важно застраховащият се да уточни дали желае осигурен асистанс или не. Терминът „асистанс“ означава, че застрахователното дружество работи с дадена компания, с която клиентът му трябва да се свърже, ако се стигне до момент, в който трябва да се възползва от услугите на застраховката. И тази компания вече ще го насочи към лечебно заведение, като в този случай най-често тя покрива разходите по лечението. А ако няма включен асистанс – човек сам трябва да покрие медицинските си разноски и да предостави финансови и медицински документи на застрахователя след като се върне в България, след което сумата ще му бъде възстановена.